man Lezer Meijer‏‎

Huwelijk/ Relatie met:

woman Betje Salomons‏‎

Kinderen:

1.
man Jacob Leezer‏
Overleden ‎09 mrt 1803, doodsoorzaak: verongelukt
2.
man Andries Lezer‏, roepnaam: Ansel
Geboren ‎01 feb 1755 Elsoff, Dld, overleden ‎21 jun 1828 Assen‎, 73 jaar
Advertetie uit 1805, Amsterdamse krant.
Wordt bekend gemaakt dat alhier gearriveerd is ANDRIES LEZER, woonachtig
in het landschap Drenthe, te Assen, en wijdberoemde uitvinder en slijper
van Kittelsteenen Brillen, die door alle menschen, jong of oud, kunnen
gebruikt worden: zij versterken het gezigt vooreerst aan bijziende
oogen, ten tweede voor verlichte oogen, ten derde voor alle zwakke
gezigten van jong en oud, ook dienen zij om het gezigt te bewaren en men
heeft er zijn gansche leven maar eene bril benoodigd. Heeren en Dames,
welke van bovengemelde Brillen bediend willen zijn, gelieven zich te
adresseren aan bovengemelde Andries Lezer. Hij is gelogeerd in het Wapen
van Voorst, in de Warmoesstraat No. 34.-Alwaar hij nog acht dagen
verblijft, en dan weder naar Assen vertrekt.
3.
man Mozes Leezer‏
Geboren ‎10 jul 1760 Elsoff, Dld, overleden ‎17 jan 1853 Assen‎, 92 jaar
Goorsprake te Rolde, 31 Lentemaand 1809.
Aanbreng te Rolde.
Moses Lezer brengt aan, dat hem afstolen is een koopere ketel en eenige
schaapsvellen, welke bij de Procureur des Konings is aangebracht.
De knegt van Mozes lezer brengt aan, dat Reinder Reinders te Rolde hem
een slag an het hooft heeft gegeven bij de put.